Garantijas noteikumi:

  • Garantijas ilgums ir 36 vai 24 mēneši no iegādes datuma atkarībā no preces.
  • Garantijas laikā ražotājs nodrošina kvalitatīvu preces darbību, ja tā izmantota atbilstīgi lietošanas instrukcijai.
  • Lai prece tiktu pieņemta remontam, tai atbilstīgi garantijai jābūt tīrai, kā arī jāatrodas oriģinālajā iepakojumā un pilnā komplektā.
  • Garantija ir spēkā tikai ar dokumentu, kas apstiprina pirkumu un iekļauj pirkuma datumu, kā arī pārdevēja parakstu / zīmogu.
  • Saskaņā ar garantiju visi defekti tiks likvidēti 40 dienu laikā, sākot no datuma, kad prece ir atgriezta.
  • Lai likvidētu bojājumus, kas radušies pēc garantijas perioda beigām, tas jārisina ar ražotāju savlaicīgi. Remonta cena ir atkarīga no bojājuma veida.
    Vairāk par preču garantiju