Garantijas noteikumi:

 • Garantijas ilgums ir 36 vai 24 mēneši no iegādes datuma atkarībā no preces.
 • Garantijas laikā ražotājs nodrošina kvalitatīvu preces darbību, ja tā izmantota atbilstīgi lietošanas instrukcijai.
 • Lai prece tiktu pieņemta remontam, tai atbilstīgi garantijai jābūt tīrai, kā arī jāatrodas oriģinālajā iepakojumā un pilnā komplektā.
 • Garantija ir spēkā tikai ar dokumentu, kas apstiprina pirkumu un iekļauj pirkuma datumu, kā arī pārdevēja parakstu / zīmogu.
 • Saskaņā ar garantiju visi defekti tiks likvidēti 40 dienu laikā, sākot no datuma, kad prece ir atgriezta.

Lai likvidētu bojājumus, kas radušies pēc garantijas perioda beigām, tas jārisina ar ražotāju savlaicīgi. Remonta cena ir atkarīga no bojājuma veida.
Vairāk par preču garantiju

Atteikuma tiesības:

 • Atteikuma tiesības ir izmantojamas 14 dienu laikā:
  • no līguma noslēgšanas dienas – ja noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu
  • no preces piegādes dienas – ja pasūtīta prece
  • no pēdējās preces piegādes dienas – ja pasūtījumā iekļautas vairākas preces
  • no pēdējās preces partijas vai daļas piegādes dienas – ja piegāde veicama pa partijām vai daļām
  • no pirmās preces piegādes dienas – ja līgumā paredzēta regulāra preču piegāde

Vairāk par atteikuma tiesībām.